Serveis

Gestió Immobiliària

Gestió integral d’intermediació, els nostres coneixements en el mercat immobiliari.

Gestió integral d’intermediació, els nostres coneixements en el mercat immobiliari.

Avalats per una llarga experiència, ens permeten oferir-li una intervenció eficaç en tots els serveis immobiliaris que intervenen en la gestió de compra i venda d’un immoble, des de la documentació precisa, fins a la resolució del més inoportú incident que pugui sobrevenir en el procés de venda.

El nostre equip de professionals experimentats coneix el mercat local i pot oferir un assessorament i suport inestimables en tots els serveis immobiliaris. Treballem dur per garantir que els nostres clients estiguin satisfets amb el nostre servei i anirem més enllà per assegurar-nos que obtinguin el millor resultat possible. Des d’oferir valoracions precises de la propietat i comercialitzar la seva propietat de manera eficaç, fins a assessorar sobre qüestions legals i negociar amb compradors o venedors, estem aquí per eliminar l’estrès de les transaccions immobiliàries.

Si busqueu un proveïdor de serveis immobiliaris fiable i eficaç, no busqueu més que nosaltres!

Dilatada experiència en:

Registre De la Propietat, notes simples, Certificacions, Estatuts, Reglament Hipotecari, cancel·lació de càrregues registrals; etc.

Informació I assessorament sobre testaments, i actes d’última voluntat. Declaració d’Hereus, acceptació o rebuig d’Herències.

Declaracions d’Obra Nova i Divisió Horitzontal.

Recursos Administratius davant l’Administració, reclamació, alçada, contenciós administratiu, etc; gestions Agència Tributària, Ajuntament, Urbanisme i Cadastre Urbà,Hisenda. etc.

Departament Jurídic

El nostre gabinet d’advocats, especialistes en Dret Immobiliari, l’assessoraran i gestionaran qualsevol assumpte judicial.

Propietat Horitzontal

Administració de comunitats de propietaris, patrimonis i comunitats de bens. Portem totes els gestions per el bon funcionament dels espais comuns de la comunitat de veïns, i de tot l’edifici o immoble.

Com a part dels nostres serveis immobiliaris, oferim administració, confecció de pressupostos, cobraments i pagaments.

Assistència a reunions, redacció i comunicació d’actes d’acords, dins el termini legal.

Execució d’acords.

Reparacions i obres de conservació.

Execucions judicials morosos, esgotada la via amistosa.

Llibres d’actes, complimentar actes, renovació i tramitació de llibres d’actes i registre de propietat.

Tràmits Agència Tributària, Gestió de Tributs i obtenció NIF.

Redacció de Reglaments i Estatuts, a petició de l’usuari

Informació i execució d’acords tendents a l’obtenció del Certificat d’Inspecció Tècnica de l’edifici, i tot el que això significa, per a la tramitació de subvencions i ajuts públics.

Llibre de l’Edifici quan s’escau.

Ens personem en el seu habitatge, per veure el grau de conservació o mancances de la mateixa, amb especial atenció als serveis i subministraments, ens encarreguem de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del Certificat d’Eficiència Energètica. Seleccionem el perfil del candidat al seu habitatge i la intervenció en:

Lloguer de pisos, locals comercials, oficines, despatxos, i naus industrials.

Redacció i tramitació de contractes d’arrendament i pròrrogues.

Gestió de lloguer, cobraments i pagaments, liquidació mensual al propietari.

Constitució de fiances a l’Incasòl (Generalitat de Catalunya).

Preparació i seguiment de demandes judicials per desnonament.

Aplicació de augments i repercussions.

Gestió de serveis i subministraments de l’habitatge.

Gestió de tributs.

Manteniment de l’Immoble.

Propietat Vertical

Com a part dels nostres serveis immobiliaris ens ocupem de totes les actuacions perquè la seva propietat entri en el circuit del mercat de lloguer, per obtenir la millor rendibilitat, per això, li oferim un estudi individualitzat de renda de lloguer de la zona.

Assegurances

Les assegurances patrimonials són necessàries per cobrir el risc d’infortunis, davant l’adversitat, per això, com a part dels nostres serveis immobiliaris, recomanem assegurar aquest actiu en Companyies solvents.

Companyies solvents que atenguin puntualment els sinistres de futur que puguin sobrevenir, per això ens ocupem, a través d’agents d’assegurances, de tots els assumptes que les comunitats de propietaris, o propietaris individuals ens sol·licitin aquest servei, en les diferents modalitats de pòlisses, ja siguin de:

Multirrisc d’edificis a Comunitat de Propietaris.

Bàsic d’Incendis.

Responsabilitat Civil, de propietaris, o d’inquilins.

Assegurances.

Impagament de lloguers.

Control i seguiment dels parts de sinistralitat.

Tancament d’expedients, i percepció de indemnizacions.

Necessita més informació sobre els nostres serveis immobiliaris?

Per estar al dia

Segueix-nos a les xarxes i consulta la nostra secció de novetats!

93 340 17 18
info@agenapisos.com
De 9:00 a 13:00 | 16:00 a 19:00
C/ Mallorca, 615 Barcelona 08026